Giới thiệu Eucomix-M tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và Cột Sống - Bv Bạch Mai