Khai trương máy đốt u bằng sóng cao tần Viba - Bệnh viện K 6-3-2019