Làm gì khi trẻ bị táo bón


𝐋𝐀̀𝐌 𝐆𝐈̀ 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐁𝐈̣ 𝐓𝐀́𝐎 𝐁𝐎́𝐍

Trẻ bị táo bón, đặc biệt táo bón lâu ngày có thể khiến trẻ dễ đau bụng, chướng bụng, đầy hơi, lâu dần dẫn đến biếng ăn, trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng và chậm lớn. Vậy khi trẻ bị táo bón, cha mẹ nên làm gì để khắc phục tình trạng táo bón cho con?

Táo bón không phải là một bệnh mà là một triệu chứng thường hay gặp ở trẻ em với biểu hiện dễ nhận thấy thông qua việc giảm số lần đại tiện bình thường, khó và đau khi đại tiện do phân rắn hoặc quá to.

Táo bón có thể do nhiều nguyên nhân: Do dinh dưỡng: không uống đủ nước hay ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ, khiến phân khô và cứng, khó tống ra ngoài; Do trẻ nhịn tiêu, Do vận động ít; Do sử dụng thuốc;…

𝗖𝗮́𝗰 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗮̆́𝗰 𝗽𝗵𝘂̣𝗰:

𝑻𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̣̂𝒏 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 Trẻ bị táo bón có thể bị thiếu năng lượng và trở nên kém hoạt bát. Tuy nhiên, vận động thường xuyên lại rất quan trọng, giúp thức ăn di chuyển dọc theo ruột. Việc sử dụng các cơ ở lưng, bụng và đùi giúp ích cho hoạt động của ruột.

𝑼𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 Uống nhiều nước giúp tăng lượng chất lỏng trong phân, khiến phân mềm hơn và dễ tống ra ngoài.

𝑻𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒙𝒐̛ Cố gắng cho trẻ ăn chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, nhiều rau củ quả. Chất xơ giúp làm tăng khối lượng phân, khiến chúng mềm hơn và dễ tống ra ngoài.[1]

𝙏𝙧𝙚̉ 𝙗𝙞̣ 𝙩𝙖́𝙤 𝙗𝙤́𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙭𝙪 𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙗𝙪̣𝙣𝙜, đ𝙖̂̀𝙮 𝙝𝙤̛𝙞 𝙫𝙖̀ 𝙗𝙞𝙚̂́𝙣𝙜 𝙖̆𝙣. 𝙉𝙚̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙗𝙤̂́ 𝙢𝙚̣ 𝙚́𝙥 𝙖̆𝙣 𝙝𝙖̀𝙢 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙘𝙖𝙤 𝙩𝙪̛̀ 𝙧𝙖𝙪 𝙘𝙪̉ 𝙦𝙪𝙖̉ đ𝙚̂̉ đ𝙖̣𝙩 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙦𝙪𝙖̉ 𝙨𝙚̃ 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙠𝙝𝙤́ 𝙠𝙝𝙖̆𝙣. 𝙑𝙞̀ 𝙫𝙖̣̂𝙮, 𝙣𝙜𝙤𝙖̀𝙞 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙖̆𝙣 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙤́ 𝙝𝙖̀𝙢 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙘𝙖𝙤, 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙣𝙚̂𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 đ𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙝𝙚̂́ 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙤́ 𝙝𝙖̀𝙢 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙘𝙖𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙙𝙚̂̃ 𝙝𝙖̂́𝙥 𝙩𝙝𝙪 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙥𝙝𝙤̂́𝙞 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙩𝙪̛̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙖𝙮 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙄𝙣𝙪𝙡𝙞𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙁𝙊𝙎. 𝙃𝙤̛𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙣𝙪̛̃𝙖, 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙝𝙖̉𝙤 𝙜𝙞𝙪̛̃𝙖 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙚𝙣 𝙫𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙨𝙚̃ 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙞𝙚̂𝙪 𝙝𝙤́𝙖 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙧𝙚̉ 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙝𝙤̛𝙣, 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙨𝙪̛́𝙘 đ𝙚̂̀ 𝙠𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙚̉.

𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙭𝙖𝙣𝙝 100 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 (100 𝙔𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙞𝙘𝙚𝙨) 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙥 𝙠𝙝𝙖̂̉𝙪 𝙩𝙪̛̀ 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙩 𝘽𝙖̉𝙣 𝙜𝙞𝙖̀𝙪 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙭𝙤̛ 𝙄𝙣𝙪𝙡𝙞𝙣, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙘𝙤̀𝙣 𝙘𝙝𝙪̛́𝙖 234 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙧𝙖𝙪 𝙘𝙪̉ 𝙦𝙪𝙖̉ 𝙡𝙚̂𝙣 𝙢𝙚𝙣 𝙫𝙖̀ 22 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙢𝙚𝙣 𝙫𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙝 (2 𝙩𝙮̉ 𝙡𝙤̛̣𝙞 𝙠𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̂̃𝙞 𝙜𝙤́𝙞), 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙘𝙝𝙤 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙚̂𝙪 𝙝𝙤́𝙖, 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙨𝙪̛́𝙘 đ𝙚̂̀ 𝙠𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙚̉.

[1] http://benhviennhitrunguong.org.vn/nhan-biet-va-phong... #DinhDuongXanh100 #100𝙔𝙚𝙖𝙧𝙨𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣𝙅𝙪𝙞𝙘𝙚𝙨